UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

SEKCJA JUDO

Przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu

 

Kalendarium:

 

Data powstania klubu: 30.08.1994r.

 Rozpoczęcie działalności sekcji judo: 10.10.1996r.

 Przyjęcie do Okręgowego Związku Judo 5.11.1996r.

 Przyjęcie do PZ Judo 18.02.1997r.

 Pierwszy udział klubu w zawodach sportowych judo   12.04.1997r.

 

  Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 90 jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów SP nr 90, rodziców, nauczycieli oraz uczniów i sympatyków z innych szkół miasta Poznania. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

Celem klubu jest:

 -         organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego

 -         angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier im zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

 -         uczestniczenie w imprezach sportowych

 -         organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej

 -         kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestniczenie w realizacji zadań sportowych klubu.

 

Sekcja judo prowadzi swoją działalność w oparciu o mała salkę gimnastyczna w SP nr 90 wyposażoną w specjalistyczną matę typu tatami otrzymaną z PZJudo.Zajęcia prowadzone są w 3 grupach treningowych: grupie początkującej ( dzieci klas I i II ), grupie zaawansowanej młodszej ( dzieci klas  III, IV ), grupie zaawansowanej starszej - startowej ( dzieci klas V i VI ).

 

Program szkolenia sekcji judo dostosowany jest do wieku, sprawności i umiejętności dziecka.W grupie początkującej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe ukierunkowane na judo w zakresie VI kyu tj białego pasa. Program grup zaawansowanych oparty jest na nauce i doskonaleniu technik judo z zakresu V i IV kyu, tj żółtego i pomarańczowego pasa.Oprócz nauki techniki judo, dużą część treningu zajmuje gimnastyka, akrobatyka, oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe podwyższające sprawność fizyczną. Kształtowana jest dyscyplina i zasady wierne idei judo propagowane przez twórcę Prof. J. Kano. Zawodnicy sekcji biorą udział nie tylko w treningach, ale również w obozach sportowych (Dąbkowice – sierpień 2008, Głuchołazy – luty 2009, Żerków – lipiec 2009, 2010, 2011 ) i pokazach sportowych .W sekcji aktualnie trenuje około 29 ćwiczących w tym co najmniej 6 zawodników bierze udział w zawodach sportowych organizowanych przez OZJudo w Poznaniu.

 

WYNIKI ZAWODÓW

 ________________________________

ZAWODY JUDO 2016/17

 

Gwiazdkowy turniej Judo dzieci. 10.12.2016

                 w kat . wagowej do 52 kg  -  II miejsce - NOWAKOWSKI JAN

 Gimnazjada szkół.   10.12.2016

                 w kat . wagowej do  55 kg - III miejsce PIOTROWSKI KAROL

  Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzików. 19.02.2017.

       w kat. wagowej do 33 kg – III miejsce – ADAMSKI MAKSYM

       w kat. wagowej do 50 kg – III miejsce – NOWAKOWSKI JAN

       w kat. wagowej do 40 kg – IX miejsce – GUMNY KAROL

  Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych. 22.04.2017.

             XVI Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej roku 2016/17. 

                    w kat. wagowej do 51 kg – I miejsce- NOWAKOWSKI JAN

 

  Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci. 2.12.2017.

 

                w kat. wagowej do 40 kg – III miejsce – Gumny Karol

________________________________

 

                 Gwiazdkowy turniej Judo dzieci. 10.12.2016

                 w kat . wagowej do 52 kg  -  II miejsce - NOWAKOWSKI JAN

                Gimnazjada szkół:   10.12.2016

                 w kat . wagowej do  55 kg - III miejsce PIOTROWSKI KAROL

 

 

Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzików. 19.02.2017.

 w kat. wagowej do 33 kg – III miejsce – ADAMSKI MAKSYM

w kat. wagowej do 50 kg – III miejsce – NOWAKOWSKI JAN

w kat. wagowej do 40 kg – IX miejsce – GUMNY KAROL

 

 

 

 Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych.

 XVI Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej roku 2016/17. 

 22.04.2017.    w kat. wagowej do 51 kg – I miejsce- NOWAKOWSKI JAN

 

 

Okręgowy Jesienny Turniej Judo Dzieci rocznika 2006 – 2007  (6.10.2019)

w kat. wagowej do  46 kg – I miejsce zajął -   Karol Gumny

w kat. wagowej do 73 kg – I miejsce zajął  -   Joachim Syp

w kat. wagowej do 44 kg – III miejsce zajął – Antoni  Prajs

w kat. wagowej do 53 kg –  III miejsce zajął - Dominik Adamczyk

 

Zapisy odbywają się w godzinach treningowych tj. w wtorki i czwartki od 16.15 – 18.15 oraz w poniedziałki i środy od 16.15 – 17.00 w sali judo Szkoły Podstawowej nr 90 przy  ul. Chociszewskiego 56 lub telefonicznie 0618672067.lub 0502518865

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56