WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 
 

 

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym  2020/2021

 

 

 

L.p.

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

 

 

 

Tytuł podręcznika/ podręczników

 

 

Wydawnictwo

i rok

dopuszczenia

 

 

Nr dopuszczenia

MEN/

 

 

 

Klasy lub poziom klas,

w których będzie

obowiązywał dany podręcznik

1.

Edukacja

przedszkolna

Kolorowy start z plusem

Mac Edukacja

 

 

0

2.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Elementarz odkrywców

Nowa Era

2020

790/1/2017

790/2/2017

1

3.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Tiger & Friends 1

Macmillan Polska  2020

1051/1/2019

1

4.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Elementarz odkrywców

Nowa Era

2018

790/3/2018

790/4/2018

2

5.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Tiger 2

Macmillan Polska  2017

836/2/2018

2

6.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Elementarz odkrywców

Nowa Era

       790/5/2019

3

7.

Nauczanie

wczesnoszkolne

Tiger 3

Macmillan Polska  2017

673/3/2016

3

8.

Religia

Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem

Bóg naszym Ojcem

 

Święty Wojciech

 

 

0

 

1

 

 

Kochamy Pana Jezusa

Przyjmujemy Pana Jezusa

Święty Wojciech

 

2

3

9.

J. polski

Między nami

 

 

Ćwiczenia :

Wersja B ( jednozeszytowa )

 

GWO

867/1/2017

867/2/2018

867/3/2019

867/4/2017

867/5/2018

4

5

6

7

8

 

10.

Matematyka

Matematyka z plusem

 

 

 

 

 

Ćwiczenia:

Matematyka z plusem 4. Wersja B

(2 ćwiczenia)

Matematyka z plusem 5. Wersja B

(2 ćwiczenia)

Matematyka z plusem 6. Wersja B

(2 ćwiczenia)

Matematyka z plusem 7.

Ćwiczenia podstawowe.

Matematyka z plusem 8.

Ćwiczenia podstawowe.

GWO

780/1/2017

780/2/2018

780/3/2019

780/4/2017

780/5/2018

4

5

6

7

8

11.

Historia

Wczoraj i dziś

 

 

Nowa Era

 

 

877/1/2017

877/2/2018

877/3/2019

877/4/2017

      877/5/2018

4

5

6

7

8

12.

Przyroda

Tajemnice przyrody

Nowa Era

863/2018/z1

 

4

13.

Plastyka

Plastyka 4 (A.Przybyszewska-Pietrasik)

Plastyka 5 (A.Przybyszewska-Pietrasik)

Plastyka 6 (A.Przybyszewska-Pietrasik)

Plastyka 7 (A.Przybyszewska-Pietrasik)

Operon

 

 

 

842/1/2017

842/2/2018

842/3/2019

842/4/2017

4

5

6

7

14.

Muzyka

Lekcja muzyki

Nowa Era

852/1/2017

852/2/2018

842/3/2019

842/4/2017

4

5

6

7

15.

Technika

Technika 4  (Cz.komunikacyjna )

Technika 4 -6 (Cz.techniczna 1)

Technika 4 -6 (Cz.techniczna 2)

 

Operon

901/1/2017

901/2/2017

901/3/2019

4

5

6

16.

J. angielski

Link dla kl. 4

Flash 5

Flash 6

 Repetytorium Ósmoklasisty 7 i 8

Oxford

Express Publishing

 

Oxford

1089/1/2020

866/2/2018

866/3/2019 930/2018

930/2018

4

5

6

7

8

17.

J. niemiecki

Maximal 1

Kompakt

Das ist Deutsch. Kompakt

LektorKlett

Nowa Era

1094/1/2020

814/2/2018

7

8

18.

Informatyka

Teraz bajty (G. Koba)

 

Migra

806/1/2017

806/2/2018

806/3/2019

806/4/2017

806/5/2018

4

5

6

7

8

19.

Fizyka

Fizyka z plusem dla kl.7

Spotkania z fizyką

GWO

Nowa Era

824/1/2017

885/2/2018

7

8

20.

Biologia

Puls życia

 

Nowa Era

844/1/2018

844/2/2019

844/4/2020/z1

844/3/2018

5

6

7

8

21.

Chemia

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

785/1/2017

785/2/2018

7

8

22.

Geografia

Planeta Nowa

Nowa Era

906/1/2018

906/2/2019

906/3/2017

906/4/2018

5

6

7

8

23.

Wiedza o

społeczeństwie

Dziś i jutro

Nowa Era

 

874/2017

8

24.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

         846/2017

8

 

                                

 

25.

Religia

Jestem chrześcijaninem

Bóg poszukuje człowieka

Wierzę w Kościół

Spotkanie ze słowem

Aby nie ustać w drodze

Święty Wojciech

AZ-2-01/10

AZ-2-01/10

AZ-2-01/10

AZ-3-01/10

AZ-3-01/10

4

5

6

7

8

26.

Etyka

Chcemy być lepsi

Siedmioróg

4014-3/00

4 - 8

Podręczniki do religii / etyki na wszystkich poziomach należy zakupić we własnym zakresie.

 

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56