17 października na sali gimnastycznej odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona. Prezentacja klas poprzedzona została wystąpieniem przewodniczącej SU oraz chóru szkolnego. Następnie uczniowie klas  4 – 7 zaprezentowali przygotowane przez siebie scenki przedstawiające fragmenty z życia hr. Władysława Zamoyskiego, które oceniane były przez jury. W tym roku każda z klas uwzględniła w swojej prezentacji  jedną z wylosowanych wcześniej kompetencji kluczowych, podkreślając ją w działaniach hr. Władysława Zamoyskiego: umiejętność komunikacji w języku ojczystym, umiejętność komunikacji w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresję kulturową.

 

 

 

25 września uczniowie klas 4-7 oddawali swoje głosy na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. 2 października w obecności przedstawicieli wszystkich klas przeliczone zostały głosy, które wyłoniły zwycięzców. W tym roku najwięcej głosów uzyskała Marianna Jachowska (klasa 7a), zostając  przewodniczącą SU,  zastępcą przewodniczącego została wybrana Zuzanna Wieczorek (klasa 5a) a sekretarzem  Maja Różycka (klasa 5c).

          W piątek 14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - święto oświaty i szkolnictwa wyższego.

Uroczysty apel odbył się na sali gimnastycznej, gdzie przedstawiciel SU w imieniu wszystkich uczniów złożył życzenia nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.

Następnie uczniowie klas 4,5 i 6 zaprezentowali przygotowane pod opieką wychowawców prezentacje: herb hrabiego Władysława Zamoyskiego oraz wiersz o patronie szkoły.

Poziom przedstawionych prezentacji był bardzo wyrównany a różnice w punktacji między poszczególnymi klasami niewielkie.

I  MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4A, 5A, 5B, 6A

                                                                  II MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4B, 6C

III MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4C, 4D, 5C, 6BDYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

We wtorek 17 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka. Uczniowie klas 4,5 i 6 mieli możliwość podylać w rytmach karnawałowych.

Samorząd uczniowski dziękuje wszystkim uczniom za dobry humor podczas zabawy oraz nauczycielom za pomoc w zabezpieczeniu dyskoteki.

 

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56