22  grudnia społeczność szkolna spotkała się na wspólnym kolędowaniu. Uczniowie poszczególnych klas  prezentowali wylosowane przez siebie kolędy, ich wykonaniu towarzyszyła szczególna oprawa instrumentalna lub choreograficzna (przygotowana wcześniej na lekcjach muzyki). Suplementem do tych występów było wskazanie ciekawostek (uprzednio skrzętnie wyszukiwanych na lekcji religii)  związanych z poszczególnymi utworami. Uczniowie prezentowali również gwiazdki  i śnieżynki, które wykonywali według projektu podanego przez naszą Panią plastyk.

         Po zakończeniu prezentacji kolęd przez pierwszą grupę klas, uczniowie 5a i 5c zaprezentowali  przedstawienie jasełkowe.Całe spotkanie  zwieńczyło złożenie życzeń, po których uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się na wigilie klasowe.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56