Opiekun szkolnego wolontariatu serdecznie dziękuje za wszelkie
działania naszych uczniów, które dotyczyły następujących akcji
charytatywnych:
1.   Zbiórki odzieży dla Fundacji AKOGO
2.  ,,Serca dla Lwowa”
3.   Wyjścia do DPS-u
4.   Przygotowania  posiłków do jadłodajni dla ubogich

Życzę młodym wolontariuszom radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i odpoczynku. Do SIEGO ROKU!
                                                                                     Beata Szubert

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56