Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

rok szkolny 2019/2020

 

                                                           

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 ·         reprezentowanie ogółu uczniów,

 ·         podejmowanie działań na rzecz społeczności szkolnej,

 ·         rozwijanie samorządności uczniowskiej (umiejętności współpracy i poczucia współodpowiedzialności),

 ·         kształcenie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,

 ·         dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacenie jej tradycji.

 

miesiąc

Formy realizacji

 

wrzesień

       

         Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.

          Uruchomienie akcji:  As wśród klas.

          Dzień Chłopaka – obchody w klasach:

o   dzień bez pytania dla chłopców.

 

 

październik

 

          Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego:

o   przydział funkcji,

o   omówienie planu pracy.

         Dzień Patrona:

o   prezentacja klas

 

listopad

 

          Zbiórka zniczy i wyjście na Cmentarz Górczyński.

          Dzień Niepodległości – gazetka okolicznościowa.

          Uruchomienie akcji: Gorączka Złota - współpraca z polskim czerwonym krzyżem

          Dyskoteka andrzejkowa (możliwy też drugi termin: karnawał)

 

grudzień

 

          Boże Narodzenie:

o   ocena wystroju sal,

o   wspólne kolędowanie przy choince.

          Gazetka okolicznościowa – rocznica wybuchu

Powstania Wielkopolskiego.

 

 

styczeń

 

          Wystawa „Aktywne ferie zimowe” w holu szkoły.

 

luty

 

          Walentynki:

o   poczta Walentynkowa,

         

 

marzec

 Współorganizacja „Drzwi Otwartych”.

             Dzień Kobiet – obchody w klasach:

o   dzień bez pytania dla dziewczynek,

             Pierwszy Dzień Wiosny:

o   prezentacja klas w holu szkoły

o   dzień bez pytania dla osób w przebraniu

            Międzynarodowy dzień Teatru - prezentacje klas.

 

kwiecień

 

           Wielkanoc:

o   Gazetka okolicznościowa,

o   konkurs wielkanocny

           Dzień Ziemi

 

maj

 

          Święto Konstytucji 3 Maja – gazetka okolicznościowa,

         

 

czerwiec

 

          Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego:

o   ogłoszenie wyników całorocznego konkursu                               Asa wśród klas,

o   opracowanie sprawozdania z pracy SU.

 

Plan Samorządu Uczniowskiego może ulec modyfikacjom w ciągu roku szkolnego.