Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Ora Walkowska z klasy 8c

 Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Radosław Lisiecki z klasy 7a   oraz   Gabriela Chudy z 7c

 

Opiekunami SU są w roku 2020-2021 :  SZYMON DOMAŃSKI i  JOANNA ANTONOWICZ

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56