ARToretum – Arboretum Rozwoju Twórczości

 

Jednym z punktów planu pracy szkoły na bieżący rok szkolny jest aranżacja  naszych zielonych terenów na szkolny ogród nauki i sztuki. Zadanie to jest realizowane wspólnie z uczniami i ich Rodzicami.

 

Pierwsze prace odbyły się 10 października br. W tym dniu do szkoły przybyli Rodzice uczniów klas Id i Vc, stawiając sobie ambitne zadanie uporządkowania części terenu przeznaczonego pod ogród. Efekty blisko 6-godzinnej pracy są imponujące.

 

 

  

 

Idealnym uzupełnieniem naszych planowanych działań była organizowana przez Głos Wielkopolski i skierowana do poznańskich szkół akcja „Drzewko za makulaturę”      Zebrawszy w ciągu dwóch tygodni ponad 1 tonę makulatury, zajęliśmy II miejsce        i zdobyliśmy blisko 20 krzewów róż, porzeczek oraz dwa drzewka owocowe            do obsadzenia Artoretum. Wszystkie roślinki powędrowały do szklarni, by tam bezpiecznie przetrwać zimę, a na wiosnę znaleźć się na swoim miejscu w ogródku.

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56