Nasi patroni, sponsorzy i współorganizatorzy:

       
          

              

           

FINAŁ PROJEKTU NA LEDNICY – 30 CZERWCA 2016

 

30 czerwca br. na terenie wyspy Lednickiej oraz na terenie przyległego do niej Małego Skansenu odbył się finał całorocznego projektu szkolnego „1050 lat temu…”, realizowanego przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu. Impreza ta została objęta honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana, Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował program TVP 3 Telewizji Polskiej, Radio Merkury oraz zakład fotograficzny pana Filipa Ulińskiego.

Zobacz film..

 

W wydarzeniach tego dnia wzięło udział 442 uczniów, 40 nauczycieli oraz ponad 50 rodziców i zaproszonych gości. Uczniowie wszystkich klas, ubrani w stroje z epoki,  uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych ilustrujących różne aspekty życia w okresie pierwszych Piastów.  Odbyły się one w dwóch turach – od 9:00 do 11:45 oraz od 14:15 do 17:00. Od godziny 11:45 do 12:30 uczniowie, rodzice i goście mogli spożyć ciepły posiłek na świeżym powietrzu.

 

Kulminacyjnym punktem programu była prezentacja dramy historycznej przygotowanej przez uczniów i nauczycieli SP 90. Pokazywała ona przyjazd Dobrawy z biskupem Jordanem i orszakiem, powitanie jej przez Mieszka i jego wielmożów oraz chrzest Mieszka. Na koniec uczniowie SP 90, którzy przez dziurę w czasoprzestrzeni trafili na te historyczne wydarzenia, wręczyli Mieszkowi kolczugę wykonana przez uczniów klas IV – VI, a Dobrawie krajkę wykonaną przez uczniów klas I – III. Inscenizacji towarzyszyła średniowieczna muzyka grana przez uczniów , częściowo na wykonanych przez nich własnoręcznie instrumentach. Przedstawienie, w którym uczestniczyło ponad 100 uczniów zakończyło wspólne odśpiewanie Roty.

 

Wśród publiczności znaleźli się:  Pani Małgorzata Tadrzak-Mazurek, reprezentująca Wojewodę Wielkopolskiego, pana Zbigniewa Hoffmana, pan Jacek Podbielski, reprezentujący Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, goście z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty: pani Elżbieta Leszczyńska – kurator oświaty, oraz pani Hanna Rajcic-Mergler – wicekurator oświaty. Przybyli też przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania: pani Aleksandra Miedziejko i Kamila Krysztofiak, reprezentująca dyrektora Wydziału Oświaty, pana Przemysława Foligowskiego.

 

Po przedstawieniu goście przewiezieni zostali promem na wyspę Lednicką, gdzie mogli spróbować potraw sporządzonych według średniowiecznych receptur przez rodziców uczniów.

Wśród organizatorów wydarzenia oprócz Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu znajdowało się Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz świadczące pomoc organizacyjną drużyny ZHR i ZHP. Przedsięwzięcie uzyskało finansowe wsparcie od Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Fundacji PKO Bank Polski, Zakładu Fotograficznego Uliński oraz od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu.

Zapraszamy do Galerii:

  

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56