Witamy na stronie biblioteki
                    Szkoły Podstawowej nr 90
           im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu

 

 Zapraszamy w godzinach:

PONIEDZIAŁEK  - 8.00 – 16.00

WTOREK             - 8.00 – 16.00

ŚRODA                - 8.00 – 16.00

CZWARTEK        - 8.00 – 16.00

PIĄTEK               - 8.00 – 15.00

 

                                                

Nasza  biblioteka jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i  atrakcyjnym dla uczniów – wspierającym proces uczenia się.  Nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek, ale stwarza optymalne warunki do rozwoju zainteresowań  dzieci, nabywaniu przez nich umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z  różnych źródeł, skutecznej komunikacji , planowania i organizowania własnej nauki  oraz odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy.

Jest równocześnie środowiskiem, które aktywizuje uczniów, motywuje do rozwijania własnych zainteresowań.

Uczniowie klas młodszych mogą liczyć na naszą pomoc przy odrabianiu lekcji, a klas starszych- oprócz tego -również na pomoc we wszelkich  poszukiwaniach .

Tradycją naszej biblioteki stały się  spotkania z poetami, pisarzami, na których dzieci poznają  poprzez twórczość zaproszonych gości  m.in. tradycje ,historię ,  zabytki , gwarę poznańską  .

Trochę historii:

Wynikiem naszej ścisłej współpracy z poetą  Stanisławem  Leonem Machowiakiem było wznowienie w 2003r. książeczki z wierszami o Poznaniu, do której to dzieci z naszej szkoły  wykonywały ilustracje.

Biblioteka razem z dziećmi  włączyła się aktywnie w starania o przyznanie Orderu Kawalera Uśmiechu naszemu częstemu  gościowi   Lechowi Konopińskiemu.

Brałyśmy udział - jako zaproszeni goście w uroczystości wręczenia temu  poznańskiemu poecie wspomnianego Orderu .

Byłyśmy również zaproszone przez Lecha Konopińskiego na Jubileusz 50-Lecia jego pracy twórczej.

Gościliśmy też kilkakrotnie w naszych progach poetkę poznańską Teresę Januchtę. Jej świetny kontakt z dziećmi wspominamy do dzisiaj.

Obecnie:

 Kontynuujemy tradycje spotkań autorskich. Naszym częstym gościem jest pisarz i podróżnik Łukasz Wierzbicki.

Gościmy go bardzo chętnie, gdyż spotkania te są bardzo atrakcyjne i ciekawe dla wszystkich uczestników, niezależnie od wieku.

  Ponadto, każda książek autora zawiera jakieś konkretne przesłania: czy to o przyjaźni i jej roli w życiu, czy wytrwałości w realizacji  własnych marzeń (etc.)

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni   pracownicy szkoły.

2.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu bądź czytając lub przeglądając na miejscu.

4.Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni; za przetrzymywanie przewidziana jest kara ( dar dla biblioteki w postaci nowej książki ).

5.Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Lektury podaje pracownik biblioteki.

7.Zauważone przy wypożyczaniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

8.Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.

9.W bibliotece należy zachować ciszę.

10.Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

11.Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

12.W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

REGULAMIN  CZYTELNI

 

1.  W czytelni obowiązuje cisza.

2.  Po wejściu do czytelni wpisujemy się do księgi czytelni ( imię,nazwisko,klasa )

3.  Książki z półek podaje tylko dyżurujący bibliotekarz.

4.  Jednorazowo można korzystać z kilku książek.

5.  Książek nie wolno wynosić poza czytelnię.

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56