ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

 

Zajęcia szkolne odbywać się będą w dwóch semestrach:

I semestr 01.09.2020 – 15.01.2021 r.

II semestr 18.01.2021 – 25.06.2021 r.

 

Przerwy świąteczne i ferie:

 

23.12.2019 - 31.12. 2020 r.– zimowa przerwa świąteczna

15.02.2021.- 28.02.2021 r.– ferie zimowe

01.04. - 06.04.2021 r.– wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021 r.– zakończenie roku szkolnego (piątek)

26.06.-31.08.2021 r. - ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych:

 

1.      14.19.2020 r. dzień nauczyciela

2.      12-13.11.2020 r.

3.    4-5.01.2021 r.

4.      25-27. 04. 2021 r.  egzamin ósmoklasisty

                                5.   04.06.2021 r.

                             

     

 

 

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 

zebrania obowiązkowe:

 

10.09.2020 r. – przedstawienie programu pracy wychowawczej

14.12.2020 r. – informacja o zagrożeniach i zachowaniu

25.01.2021 r.  – wywiadówka za I semestr – informacja o wynikach nauczania


17.05. 2020 r. – informacja o zachowaniu i zagrożeniach,

 

zebrania informacyjne:  26.10.2020 r., 08.03.2021 r., 19.04.2021 r.

Ponadto z nauczycielami można się spotkać w ustalonych godzinach ich dyżurów dla rodziców.

 

Terminy obrad Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

 

 

                      14.09.2019 r. – Rada – zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły dyrektora szkoły, wybór wicedyrektora, tworzenie planu  pracy na rok szkolny 2020/2021.   

....01.2021 r. – Rada klasyfikacyjna za I semestr  

 ....01.2021 r. – Rada analityczna za I semestr

 ....06.2021 r. – Rada klasyfikacyjna roczna

 

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56