Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 65/2020/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia    30.01.2020 r.

 

 

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 6 kwietnia

do 27 kwietnia

od 10 czerwca

do 17 czerwca

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 

od 15 kwietnia

do 21 kwietnia

16 czerwca

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

24 kwietnia

18 czerwca

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24 kwietnia

 

19 czerwca

 

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 8 maja

do 12 maja

od 19 czerwca
do 23 czerwca

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

14 maja

 

25 czerwca

 

 

 

 

 załącznik - informator

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 66/2020/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 30.01.2020 r.

 

 

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS SIÓDMYCH DWUJĘZYCZNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

klasy siódmej dwujęzycznej szkoły

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

od 23 marca

do 27 marca

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

31 marca godzina 13.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych,
o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

 6 kwietnia godzina 12.00

4

Dostarczenie świadectwa ukończenia
klasy VI

 

od 26 czerwca

do 29 czerwca

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

1 lipca

godz. 10.00

6

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata
 woli przyjęcia w postaci pisemnego
 oświadczenia

od 1 lipca

do 2 lipca

7

 Podanie do publicznej wiadomości przez
 komisję rekrutacyjną listy kandydatów
 przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 czerwca

godz. 10.00

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 28 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku i odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/2019/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 29.01.2019 r.

 

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 4 marca

do 15 marca

od 5 czerwca

do 11 czerwca

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

4 kwietnia

godzina 12.00

17 czerwca

 godzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 4 kwietnia

do 9 kwietnia

od 17 czerwca

do 18 czerwca

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11 kwietnia

godzina 12.00

24 czerwca

godzina 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRZWI OTWARTE W SP 90

NABÓR DO „ZERÓWKI” i KLAS PIERWSZYCH

Jaka szkoła podstawowa będzie najlepsza dla mojego dziecka?

Gdzie będzie się czuło bezpiecznie?

W jakich warunkach i pod opieką jakich nauczycieli zdobędzie wykształcenie?

DROGI RODZICU!

DRZWI NASZEJ SZKOŁY BĘDĄ OTWARTE DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

13 MARCA  OD 16:30 DO 18:30

PRZYJDŹ!    OGLĄDAJ!    PYTAJ!

CZEKAMY NA CIEBIE I TWOJĄ POCIECHĘ

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 90

(przy ul. Chociszewskiego 56)

 

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/kryteria-i-terminy-rekrutacji-do-szkol-podstawowych,143065.html