REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu bądź czytając lub przeglądając na miejscu.

 

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni; za przetrzymywanie przewidziana jest kara (dar dla biblioteki w postaci nowej książki).

 

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

 

6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Lektury podaje pracownik biblioteki.

 

7. Zauważone przy wypożyczaniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 

8. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.

 

9. W bibliotece należy zachować ciszę.

 

10. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

11. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

12. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

1. W czytelni obowiązuje cisza.

 

2. Po wejściu do czytelni wpisujemy się do księgi czytelni (imię, nazwisko, klasa).

 

3. Książki z półek podaje tylko dyżurujący bibliotekarz.

 

4. Jednorazowo można korzystać z kilku książek.

 

5. Książek nie wolno wynosić poza czytelnię. 

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56