W roku szkolnym 2021/2022 będzie obowiązywał podręcznik pt. Dzieciaki w akcji, wydawnictwa Nowa Era.
Prośba, by rodzice/opiekunowie nie kupowali książek wcześniej.
Szczegóły dot. zakupu książek oraz wyprawki (tzn. przyborów, materiałów plastyczno-technicznych), zostaną ustalone na wrześniowym spotkaniu z rodzicami.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56