Trudne początki pomagały nam przetrwać wspólne zabawy

 

  Wycieczka do Stacji Pogotowia

 

    Udzielanie pierwszej pomocy nie jest takie trudne

 

 

 

 Pierwsza wizyta w Bibliotece Raczyńskich

 

 

 Pogadanka ze Strażnikiem Miejskim

 

o bezpieczeństwie na drodze

 

 

 

Święto Niepodległości

 

 

 Muzyczne spotkanie z czarodziejem Mezzoforte

 

 

 

Lekcja o ptakach

 

 

 

 Dzień Języków Obcych – Mali Meksykanie

 

 

Przygotowania do kiermaszu wsparte przez rodziców

 

 

 Niespodziewana wizyta Mikołaja

 

 

 

 Bezpiecznie przechodzimy przez jezdnię

 

 

 

 Świąteczna wizyta w Bibliotece Raczyńskich

 

 

 Długo oczekiwany kiermasz

 

 

 

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56