We wtorek  21 czerwca 2016 roku poczet sztandarowy naszej szkoły pełnił Wartę Honorową pod pomnikiem Poznańskich Krzyży.

Uczniowie swoją obecnością  upamiętnili 60 rocznicę Czerwca 56’.
 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56