11 maja uczestniczyliśmy w zajęciach zorganizowanych przez panią dr Kowalską. W Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego oglądaliśmy wiele pasożytów. Pod kierunkiem pani doktor wykonywaliśmy preparaty mikroskopowe.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56