Grupa uczniów uczestniczących w przedstawieniu, w swoich własnoręcznie zrobionych strojach z instrumentami, śpiewem i grą - osobiście wręczała zaproszenia na Finał "Projektu 1050 lat temu ..."  . Odwiedzili : Biuro Wojewody Wielkopolskiego - pana Zbigniewa Hoffmana, Biuro Marszałka  Województwa Wielkopolskiego -pana Marka Woźniaka,  Siedzibę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Biuro wice- Prezydenta Poznania -pana  Mariusza Wiśniewskiego oraz Sekretariat Dyrektora Wydziału Oświaty -pana Przemysława Foligowskiego. Złożyli też wizytę w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania podczas której zaprosili pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka i wszystkich Radnych miejskich.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56