29 września 2017r. na zaproszenie Fundacji "Zakłady Kórnickie", poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Fundacja "Zakłady Kórnickie" od lat wspiera naszą szkołę, co przyczyniło się do wzbogacenia oferty i wyposażenia naszej placówki.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56