27 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja była pierwszą uchwaloną w Europie a drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56