W październiku i listopadzie 2016 roku uczniowie klas: 6a, 6b oraz 6c wzięli udział w wycieczce do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Uczniowie zapoznali się z wystawą: Reichsautobahn. Obozy pracy przymusowej dla Żydów 1941–1943 oraz wystawą Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy. 

Uczniowie obejrzeli również film Zniewolony Poznań 1939 – 1945, ukazujący życie codzienne w Poznaniu w okresie okupacji. 

Następnie poszczególne klasy udały się na teren obozu, gdzie zapaliły symboliczny znicz.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56