29 października ze szkolnymi naukowcami z Koła Naukowego GRAFEN spotkał się w naszej szkole młody energetyk jądrowy inż. Mikołaj Wieczorek. Pan Mikołaj wrócił właśnie z rocznego stażu w Marsylii, gdzie brał udział w międzynarodowym programie badawczym, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej. Wspólnie z młodymi naukowcami przeanalizował różne źródła powstawania energii i wskazał, że większość z nich pochodzi ze słońca. W związku z tym w projektach badawczych, takich jak ITER, podejmowane są próby zbudowania słońca na ziemi, które mogłoby generować w przyszłości produkowanie energii.