Na warsztatach przyrodniczych uczniowie przyporządkowywali rośliny do danych kontynentów. Wyszukiwali informacje w atlasie geograficznym, przetwarzali dane, uzupełniali je wiadomościami wyszukanymi w Internecie. Zgromadzone informacje zamieścili na plakatach – konturach poszczególnych kontynentów za pomocą rysunków i krótkich informacji.