W upalne popołudnie 4 czerwca Bartłomiej Banachowicz - uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ratownik wodny, filmowiec, animator, wolontariusz, laureat i stypendysta wielu programów i konkursów - zapoznał członków Koła GRAFEN z kilkoma podstawowymi zasadami ratowania życia. Po teoretycznym wprowadzeniu można było poćwiczyć resuscytację na fantomach oraz zastosowanie defibrylatora. Bartek jest autorem projektu Ratuję, bo umiem, w ramach którego stara się przekazywać swoją wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.