Rezonans jako fundament komunikacji bezprzewodowej.