Mój wykład miał na celu opowiedzenie uczniom o kryptografii. Opowiadałem o rodzajach szyfrów, metodach szyfrowania i ogólnych zasadach kryptografii. Cieszyłem się, że dużo osób jest zainteresowanych że mogę przekazać im swoją wiedzę. Myślę, że ciekawe były dla słuchaczy przykłady, w których pary osób szyfrowały i deszyfrowały wiadomości według określonych szyfrów. Szymon Wójtowicz, uczeń klasy 7a