Medycyna nuklearna jest gałęzią medycyny, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów przy pomocy izotopów promieniotwórczych. Najczęściej wykorzystywane są izotopy jodu 131 i 123 oraz  technetu 99m, szczególnie w scyntygrafii. Przy badaniu PET używane są  głównie FDG i cholina. Aparaty, przy pomocy których odbywają się badania to Gamma kamera i PET-CT. Źródłem promieniowania jest pacjent, a nie jak w radiologii, aparatura.