17 października na sali gimnastycznej odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona. Prezentacja klas poprzedzona została wystąpieniem przewodniczącej SU oraz chóru szkolnego. Następnie uczniowie klas  4 – 7 zaprezentowali przygotowane przez siebie scenki przedstawiające fragmenty z życia hr. Władysława Zamoyskiego, które oceniane były przez jury. W tym roku każda z klas uwzględniła w swojej prezentacji  jedną z wylosowanych wcześniej kompetencji kluczowych, podkreślając ją w działaniach hr. Władysława Zamoyskiego: umiejętność komunikacji w języku ojczystym, umiejętność komunikacji w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresję kulturową.