W piątek 14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - święto oświaty i szkolnictwa wyższego.

Uroczysty apel odbył się na sali gimnastycznej, gdzie przedstawiciel SU w imieniu wszystkich uczniów złożył życzenia nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.

Następnie uczniowie klas 4,5 i 6 zaprezentowali przygotowane pod opieką wychowawców prezentacje: herb hrabiego Władysława Zamoyskiego oraz wiersz o patronie szkoły.

Poziom przedstawionych prezentacji był bardzo wyrównany a różnice w punktacji między poszczególnymi klasami niewielkie.

I  MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4A, 5A, 5B, 6A

                                                                  II MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4B, 6C

III MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4C, 4D, 5C, 6B