17 października na sali gimnastycznej odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona. Prezentacja klas poprzedzona została wystąpieniem przewodniczącej SU oraz chóru szkolnego. Następnie uczniowie klas  4 – 7 zaprezentowali przygotowane przez siebie scenki przedstawiające fragmenty z życia hr. Władysława Zamoyskiego, które oceniane były przez jury. W tym roku każda z klas uwzględniła w swojej prezentacji  jedną z wylosowanych wcześniej kompetencji kluczowych, podkreślając ją w działaniach hr. Władysława Zamoyskiego: umiejętność komunikacji w języku ojczystym, umiejętność komunikacji w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresję kulturową.

 

 

 

25 września uczniowie klas 4-7 oddawali swoje głosy na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. 2 października w obecności przedstawicieli wszystkich klas przeliczone zostały głosy, które wyłoniły zwycięzców. W tym roku najwięcej głosów uzyskała Marianna Jachowska (klasa 7a), zostając  przewodniczącą SU,  zastępcą przewodniczącego została wybrana Zuzanna Wieczorek (klasa 5a) a sekretarzem  Maja Różycka (klasa 5c).

 

Podsumowanie góry grosza  28.11.2016 – 09.12.2016

 

W górze grosza (na przełomie  listopada i grudnia 2016 roku)  uczniowie  naszej szkoły zebrali aż 29 425 monet na kwotę 916 zł  (ważące blisko 63 kg ), które przekazane zostały za pośrednictwem Poczty Polskiej organizatorom akcji.

Samorząd uczniowski chce podziękować wszystkim uczniom za ofiarność i pomoc dla dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

 

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

We wtorek 17 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka. Uczniowie klas 4,5 i 6 mieli możliwość podylać w rytmach karnawałowych.

Samorząd uczniowski dziękuje wszystkim uczniom za dobry humor podczas zabawy oraz nauczycielom za pomoc w zabezpieczeniu dyskoteki.

 

 

 

          W piątek 14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - święto oświaty i szkolnictwa wyższego.

Uroczysty apel odbył się na sali gimnastycznej, gdzie przedstawiciel SU w imieniu wszystkich uczniów złożył życzenia nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.

Następnie uczniowie klas 4,5 i 6 zaprezentowali przygotowane pod opieką wychowawców prezentacje: herb hrabiego Władysława Zamoyskiego oraz wiersz o patronie szkoły.

Poziom przedstawionych prezentacji był bardzo wyrównany a różnice w punktacji między poszczególnymi klasami niewielkie.

I  MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4A, 5A, 5B, 6A

                                                                  II MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4B, 6C

III MIEJSCE ZAJĘŁY KLASY : 4C, 4D, 5C, 6B