Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

rok szkolny 2017/2018

 

                                                           

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 ·         reprezentowanie ogółu uczniów,

 ·         podejmowanie działań na rzecz społeczności szkolnej,

 ·         rozwijanie samorządności uczniowskiej (umiejętności współpracy i poczucia współodpowiedzialności),

 ·         kształcenie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,

 ·         dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacenie jej tradycji.

 

miesiąc

Formy realizacji

 

wrzesień

       

         Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.

          Uruchomienie akcji:  As wśród klas.

          Dzień Chłopaka – obchody w klasach:

o   dzień bez pytania dla chłopców.

 

 

październik

 

          Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego:

o   przydział funkcji,

o   omówienie planu pracy.

         Dzień Patrona:

o   prezentacja klas:

               - quiz o patronie w klasach 4-7

               - wiersz o patronie, naszej szkole i klasie.

               

 

listopad

 

          Zbiórka zniczy i wyjście na Cmentarz Górczyński.

          Dzień Niepodległości – gazetka okolicznościowa.

          Uruchomienie akcji: Góra Grosza.

          Dyskoteka andrzejkowa.

 

grudzień

 

          Boże Narodzenie:

o   ocena wystroju sal,

o   wspólne kolędowanie przy choince.

          Gazetka okolicznościowa – rocznica wybuchu

Powstania Wielkopolskiego.

 

 

styczeń

 

          Wystawa „Aktywne ferie zimowe” w holu szkoły.

 

luty

 

          Walentynki:

o   poczta Walentynkowa,

          Współorganizacja „Drzwi Otwartych”.

 

marzec

 

          Dzień Kobiet – obchody w klasach:

o   dzień bez pytania dla dziewczynek,

          Pierwszy Dzień Wiosny:

o   prezentacja klas w holu szkoły

o   dzień bez pytania dla osób w przebraniu

          Międzynarodowy dzień Teatru - prezentacje klas.

 

kwiecień

 

          Wielkanoc:

o   Gazetka okolicznościowa,

o   konkurs wielkanocny

          Dzień Ziemi

 

maj

 

          Święto Konstytucji 3 Maja – gazetka okolicznościowa,

          Współorganizacja Dnia Sportu.

 

czerwiec

 

          Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego:

o   ogłoszenie wyników całorocznego konkursu                               Asa wśród klas,

o   opracowanie sprawozdania z pracy SU.

 

Plan Samorządu Uczniowskiego może ulec modyfikacjom w ciągu roku szkolnego.