AS    WŚRÓD   KLAS

 

 

PUNKTACJA  -  AS WŚRÓD  KLAS

 

4A

4B

4C

4D

5A

5B

5C

6A

6B

6C

6D

7A

7B

8A

8B

 DZIEŃ PATRONA 3,2 4,7 4,2 5,4 4,8  4,4 5,5 3,8 5,8 6  4,4 1,7 3 5,9 3,9

RAJD

 2,75 5 5,1 4,875 4,75 4 3,625 4,25 5,625 5 3,25 4  0  3,875 3,75

GRA POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

0 3  3 3,5 3,5 1,5  0 2 3,5  3,5  3,5 0 2,5 3,5 0

PIEŚNI PATRIOTYCZNE

1,5 2  3,25 2 3 3  2,5 3,75  3,5 4  3,5  2 2,75  4 2,75
ZNICZ  2  2  2  2  2  0  2  2

 GAZETKA 11 XI

1,5 1,5  3 3  3 1 1 1 3 3 2  1,5 3 3 2

GAZETKA POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

 3

2,5

2

3

 2

3

3

3

3

 3

 3

2

2

 2

3

 DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

 2 3  3 3 3 3 3 3 3 2 2  1  0 0  1

 DZIEŃ TEATRU

 2 2 2  2 2 2 2 2  2  2 2  0 2  2 2

GORĄCZKA ZŁOTA

 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 KONKURS TAŃCA   2 2 2   2 2      2 2        
 PODSUMOWANIE  23,45 29,7 31,55 32,78 32,05  25,9 26,63  24,8 33,43 34,5 29,65  16,2  19,25  26,28 22,4