ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

 

Zajęcia szkolne odbywać się będą w dwóch semestrach:

I semestr 03.09.2018 r. – 12.01.2019 r.

II semestr  28.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

 

Przerwy świąteczne i ferie:

23.12.2018 r. – 31.12. 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna

14.01.2019 r. – 25.02.2019 r. – ferie zimowe

18.04.2019 – 23.04.2019 r   . – wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2019 r.                         – zakończenie roku szkolnego

22.06.2019. – 31.08.2018 r.    – ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych:

  • 17.10.2019 r.     -  Rajd - Lusowo
  • 21.12.2018 r.     – Świąteczne kolędowanie i wigilie klasowe
  • 15-18.04.2019 r.     -   egzaminy klas 8 dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 02.05.2019 r.     -   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

      10.04.2019 r.  -  12.04.2019 r.  -  Rekolekcje wielkopostne

 

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

Termin

Temat spotkania

10.09.2017 r.

Przedstawienie informacji na temat organizacji roku szkolnego, harmonogramu wydarzeń szkolnych, planu pracy wychowawczej szkoły,  kryteriów oceniania zachowania, zatwierdzenie programu wychowawczego dla klasy (spotkanie obowiązkowe)

29.10.2018 r.,

Spotkania informacyjne

25.02.2019 r.,

Spotkania informacyjne

10.12.2018 r

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz informacja o zachowaniu (spotkanie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas IV – VII)

10.01.2019 r

Wywiadówka za pierwszy semestr – informacja o wynikach nauczania (spotkanie obowiązkowe)

08.04.2019 r.,

Spotkania informacyjne

 

13.05. 2019 r. 

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz informacja o zachowaniu (spotkanie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas IV – VII)

   

 

Ponadto z nauczycielami można się spotkać w ustalonych godzinach ich dyżurów dla rodziców.

 

Terminy obrad Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

06.09.2018 r. – Rada - zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019.

05.11.2018r. – Rada szkoleniowa oraz określenie dostosowania warunków pisania sprawdzianu ósmoklasisty niektórym uczniom

09.01.2019 r. – Rada klasyfikacyjna za I semestr  - środa  (propozycje ocen do 2 stycznia)

28.0.2019 r. – Rada analityczna za I semestr.

11.03.2019 r. -  Rada szkoleniowa

10.04.2018 r. – Rada szkoleniowa 

10.06.2019 r. – Rada klasyfikacyjna roczna – poniedziałek  (propozycje ocen do 3 czerwca). 

19.06.2019 r. – Rada analityczna - (sprawozdania  do 11 czerwca)