ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

 

Zajęcia szkolne odbywać się będą w dwóch semestrach:

I semestr 04.09.2017 r. – 12.01.2018 r.

II semestr  15.01.2018 r. – 22.06.2018 r.

 

Przerwy świąteczne i ferie:

23.12.2017 r. – 31.12. 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna

12.02.2018 r. – 25.02.2018 r. – ferie zimowe

29.03.2018 – 03.04.2018 r   . – wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018 r.                         – zakończenie roku szkolnego

23.06.2018. – 31.08.2018 r.    – ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych:

  • 22.12.2017 r.     – Świąteczne kolędowanie i wigilie klasowe
  • 30.04.2018 r.     -  Rajd - Osowa Góra
  • 02.05.2018 r.     -   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 04.05.2018 r.     -   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 01.06.2018 r.     -   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 30.05.2018 r.     -   Dzień Sportu

 

      19.03.2018 r.  -  21.03.2018 r.  -  Rekolekcje wielkopostne

 

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Temat spotkania

11.09.2017 r.

Przedstawienie informacji na temat organizacji roku szkolnego, harmonogramu wydarzeń szkolnych, planu pracy wychowawczej szkoły,  kryteriów oceniania zachowania, zatwierdzenie programu wychowawczego dla klasy (spotkanie obowiązkowe)

16.10.2017 r.

Spotkania informacyjne

13.11.2017 r.

Spotkania informacyjne

11.12.2017 r.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz informacja o zachowaniu (spotkanie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas IV – VII)

15.01.2018 r.

Wywiadówka za pierwszy semestr – informacja o wynikach nauczania (spotkanie obowiązkowe)

05.03.2018 r.

Spotkania informacyjne

16.04.2018 r.

Spotkania informacyjne

14.05.2018 r.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz informacja o zachowaniu (spotkanie obowiązkowe dla rodziców uczniów klas IV – VII)

 

Ponadto z nauczycielami można się spotkać w ustalonych godzinach ich dyżurów dla rodziców.

 

Terminy obrad Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

 30.08.2017, 31.08.2017,  20.11.2018, 12.03.2018,  23.04.2018

Temat narady

Termin

Zatwierdzenie planów pracy na rok szkolny 2017/2018

11.09.2017 r.

Klasyfikacyjna za I semestr

(oceny przewidywane do 02.01.2018)

09.01.2018 r.

Analityczna za I semestr

22.01.2018 r.

Klasyfikacyjna roczna

(oceny przewidywane do 05.06.2018)

12.06.2018 r.

Analityczna całoroczna

25.06.2018 r.