załącznik - informator

Załącznik do zarządzenia 63/2019/P

 

Prezydenta Miasta Poznania

 

                                                                                                      z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS SIÓDMYCH DWUJĘZYCZNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

klasy siódmej dwujęzycznej szkoły

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

od 25 marca

do 29 marca

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

2 kwietnia godzina 13.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych,
o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

 8 kwietnia godzina 12.00

4

Dostarczenie świadectwa ukończenia
klasy VI

 

od 21 czerwca

do 24 czerwca

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 czerwca

godz. 10.00

6

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata
 woli przyjęcia w postaci pisemnego
 oświadczenia

od 25 czerwca

do 26 czerwca

7

 Podanie do publicznej wiadomości przez
 komisję rekrutacyjną listy kandydatów
 przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 czerwca

godz. 10.00

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 28 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku i odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.