NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU HOKEJA NA TRAWIE I BIEGU NA ORIENTACJĘ

 

Podczas tegorocznego naboru do klas pierwszych, od 19 do 30 marca, prowadzony będzie nabór do I klasy sportowej.

 

W dniach od 26 do 28 marca przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do tej klasy.

Regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce: szkoła / dokumenty.