Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64/2019/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 4 marca do

20 marca

od 6 maja do
 10 maja

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 

od 11 marca do 15 marca

8 maja

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

18 marca

godzina 12.00

9 maja

godzina 12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27 marca

godzina 12.00

13 maja

godzina 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 27 marca od godziny 12.00 do 3 kwietnia

od 13 maja od godziny 12.00
do 16 maja

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

5 kwietnia

godzina 12.00

 

17 maja

godzina 12.00