KONKURS PLASTYCZNY

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ MIASTA POZNAŃ

„MAKIETA OSTROWA LEDNICKIEGO”

 

Konkurs pod Patronatem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu im. hr. Władysława Zamoyskiego

 

 

I            CELE KONKURSU:

Ø      Rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań, kreatywności uczniów;

Ø      Wzmacnianie poczucia własnej wartości;

Ø      Kształcenie umiejętności pracy zespołowej

Ø      Podejmowanie przez uczniów inicjatyw oraz gotowość do uczestnictwa w kulturze.

Ø      Rozwijanie wiedzy o Polsce Pierwszych Piastów

 

II              ORGANIZATOR KONKURSU, ADRESACI i TERMINY

1        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu,

 Ul. Chociszewskiego 56, 60-261  Poznań, tel: 618-672-067, fax: 618-672-067

        e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2       Osoba upoważniona do reprezentowania organizatora – Anna Konieczna – nauczyciel plastyki (tel. 795 734 677, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3        Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej z Poznania i powiatu poznańskiego.

 

III           Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.

Konkurs trwa od 10 lutego 2016 r. i wezmą w nim udział prace plastyczne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie, dostarczone do Organizatora w terminie do 1 kwietnia 2016 (włącznie) roku wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony internetowej SP90).

Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. Wraz z makietą należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy oraz zgody na udział w konkursie.

 

IV           Wymagania dotyczące prac konkursowych

a. W konkursie mogą wziąć udział zespoły uczniów – maksymalnie 4 osobowe z klas IV-VI.

    Szkoła może zgłosić do konkursu jedną pracę.

b. Praca powinna skupić się na charakterystycznych elementach architektonicznych Ostrowa Lednickiego w odpowiedniej skali

c. Odwzorowujemy dawną zabudowę, ze zgodnością historyczną, ale także życie codzienne.

d. Technika / materiały do użycia/: dowolne, wymiary makiety A3- A0

e. Ocenie podlegać będzie staranność wykonania makiety, kompozycja, pomysłowość i zgodność z faktami.

g. Termin naboru prac do 1.04.2016 r. (włącznie).

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi w dniu 05.04.2016 r.

1      Decyzja komisji jest decyzją ostateczną.

2      W skład komisji wchodzą:

§         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu p. Bogna Kozanecka

§         Przedstawiciel Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

§         nauczyciel plastyki Anna Konieczna

§         Zaproszony gość

3    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub telefonicznie w ciągu

3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.

4     Nagrody

     Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

 

5    Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie na terenie Szkoły Podstawowej nr 90 oraz w Muzeum Pierwszych Piastów na |Lednicy do 30.05.2016 r.

6    Prace można odebrać do 20 czerwca ze Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu
W razie nieodebrania prac przechodzą one na własność organizatora.