27 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja była pierwszą uchwaloną w Europie a drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej.