Uwaga szóstoklasiści!

Rozpoczęła się już rekrutacja do gimnazjów.

  • Od dnia 4 do 18 maja 2016 roku - składasz wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum jeśli chcesz zostać uczniem gimnazjum innego niż obwodowe  i wybierasz oddziały sportowe, mistrzostwa sportowego lub dwujęzyczne..
  • Od dnia 23 maja do dnia 10 czerwca 2016 roku - składasz wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum jeśli chcesz zostać uczniem gimnazjum innym niż obwodowe.

We wniosku masz możliwość wyboru nie więcej niż trzech gimnazjów.

Do wniosku o przyjęcie do publicznego gimnazjum innego niż obwodowe należy dołączyć:

  1. zaświadczenie o średniej ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia, język obcy, przyroda) ze świadectwem z klasy V.
  2. oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Poznań, o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań przez oboje rodziców i o wielodzietności rodziny kandydata.
  3. jeśli do wniosku dołączasz dodatkowe zaświadczenia zaznacz to konieczne w systemie elektronicznego wyboru.                                                                                                                                  Wniosek składasz w gimnazjum pierwszego wyboru.
  • Od dnia 23 maja do 10 czerwca 2016 roku - składasz zgłoszenie o przyjęcie do publicznego gimnazjum jeśli chcesz zostać uczniem gimnazjum obwodowego. Jako kandydat z obwodu nie podlegasz postępowaniu rekrutacyjnemu i stajesz się uczniem gimnazjum obwodowego na podstawie złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.nabor.pcss.pl